۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
فيزيك پايه 2

آزمایشگاه فیزیک 2
 • رشته های فیزیک، شیمی، مهندسی
 • رشته زمین شناسی
رشته های فیزیک، شیمی، مهندسی
 آزمایشهای الکتریسیته و مغناطیس با توجه به سرفصل های درس فیزیک پایه 2 شامل :
 
 • آشنایی با آوومتر
 • مقاومت مجهول
 • بررسی بستگی مقاومت یک سیم با طول و سطح مقطع آن
 • تعیین مقاومت داخلی باطری و ولت سنج
 • خازن
 • آشنایی با اسیلوسکوپ
 • کاربردهایی از اسیلوسکوپ
 • مبدل ها ( ترانسفورماتور )
 • بررسی قوانین کیرشهف برای مقاومتهای سری و موازی
 • مدارهای RC و RL
 • مدار RLC و بررسی حالت تشدید در آنها

 

رشته زمین شناسی
 آزمایشهای الکتریسیته و نور با توجه به سرفصل های درس فیزیک عمومی 2 شامل :
 
 • آشنایی با آوومتر
 • مقاومت مجهول
 • بررسی بستگی مقاومت یک سیم با طول و سطح مقطع آن
 • تعیین مقاومت داخلی باطری و ولت سنج
 • آشنایی با اسیلوسکوپ
 • بررسی قوانین کیرشهف برای مقاومتهای سری و موازی
 • نور هندسی
 • آشنایی با میکروسکوپ
 • آیینه های کوژ و کاو
 • عدسی های کوژ و کاو
 • آشنایی با بیناب نما

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/12/24
تعداد بازدید:
270
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک
کدپستی:
E-mail:
تلفن: 37934242 تلفکس: 37932342
Powered by DorsaPortal