۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
فيزيك پايه 1
 
آزمایشگاه فیزیک پایه 1
 • رشته فیزیک
 • رشته های مهندسی
 • رشته شیمی و رشته زمین شناسی
 رشته فیزیک
آزمایشهای فیزیک پایه 1 برای دانشجویان رشته فیزیک شامل  :
 
 • آشنایی با ابزارهای اندازه گیری ( کولیس - ریزسنج - گوی سنج )
 • محاسبه چگالی اجسام آبگون و غیر آبگون
 • بررسی نیروی اصطکاک بر روی سطوح تخت و محاسبه ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی
 • بررسی حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت و سرعت ثابت بر روی سطح بدون اصطکاک و بررسی حرکت پرتابه
 • بررسی حرکت آونگ ساده و سقوط آزاد و محاسبه شتاب جاذبه توسط آنها و بررسی ماشین آنود
 • تحقیق قوانین فنر و محاسبه شتاب جاذبه توسط فنر 
 • بررسی قوانین ترکیب فنرها - سری و موازی
 • بررسی نیروی اصطکاک بر روی سطوح ناتخت
 • محاسبه لختی دورانی
 • بررسی ترازمندی اجسام

 رشته های مهندسی 
آزمایشهای فیزیک پایه 1 برای دانشجویان رشته های مهندسی شامل  :
 
 • آشنایی با ابزارهای اندازه گیری ( کولیس - ریزسنج - گوی سنج )
 • محاسبه چگالی اجسام آبگون و غیر آبگون
 • بررسی نیروی اصطکاک بر روی سطوح تخت و محاسبه ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی
 • بررسی حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت و سرعت ثابت بر روی سطح بدون اصطکاک و بررسی حرکت پرتابه
 • بررسی حرکت آونگ ساده و سقوط آزاد و محاسبه شتاب جاذبه توسط آنها و بررسی ماشین آنود
 • تحقیق قوانین فنر و محاسبه شتاب جاذبه توسط فنر 
 • بررسی قوانین ترکیب فنرها - سری و موازی
 • انبساط طولی در جامدات - تحقیق قانون بویل - ماریوت
 • گرماسنجی
 • تعیین ثابت ژول ( معادل مکانیکی گرما )
 • رسانش گرمایی فلزات

رشته های شیمی و زمین شناسی 
آزمایشهای فیزیک پایه 1 برای دانشجویان رشته های شیمی و زمین شناسی شامل  :
 
 • آشنایی با ابزارهای اندازه گیری ( کولیس - ریزسنج - گوی سنج )
 • محاسبه چگالی اجسام آبگون و غیر آبگون
 • بررسی نیروی اصطکاک بر روی سطوح تخت و محاسبه ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی
 • بررسی حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت و سرعت ثابت بر روی سطح بدون اصطکاک و بررسی حرکت پرتابه
 • بررسی حرکت آونگ ساده و سقوط آزاد و محاسبه شتاب جاذبه توسط آنها و بررسی ماشین آنود
 • تحقیق قوانین فنر و محاسبه شتاب جاذبه توسط فنر 
 • بررسی قوانین ترکیب فنرها - سری و موازی
 • انبساط طولی در جامدات - تحقیق قانون بویل - ماریوت
 • گرماسنجی
 • مطالعه بر روی تار مرتعش و اندازه گیری سرعت صوت در هوا
 • بررسی ترازمندی اجسام 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/24
تعداد بازدید:
358
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک
کدپستی:
E-mail:
تلفن: 37934242 تلفکس: 37932342
Powered by DorsaPortal